Co ważniejsze w FGI – frekwencja czy merytoryka?

Przeprowadzając wszelkiego rodzaju badania fokusowe, organizator często staje przed dylematem – czy ważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej frekwencji, czy może warto postawić na merytorykę wypowiedzi. Rzadko bowiem możemy być pewni, że wszystkie spośród zaproszonych osób pojawią się na organizowanym przez nas panelu badawczym. Czytaj dalej

Metoda conjoint w badaniach społecznych

Metoda conjoint jest bardzo popularną metodą analityczną w badaniach marketingowych. Służy ona identyfikacji najbardziej istotnych cech produktu lub usługi w relacji do procesu zakupu. Używając tego typu analizy dąży się do uzyskania informacji o najbardziej pożądanej z punktu widzenia konsumentów konfiguracji cech, jakie powinien posiadać produkt lub usługa. Czytaj dalej

Odpowiedni dobór próby badawczej

Dobór próby badawczej jest jedną z kluczowych kwestii każdego badania, zarówno ilościowego, jak i jakościowego. Determinuje on bowiem wartość danego badania. Nie powinna być zbyt mała, nie zawsze powinna być pełną próbą. Powinna być reprezentatywna dla ogółu przedmiotu badania, a także odpowiadać na problemy badawcze. Czytaj dalej

IPMAnifest

Niedawne warsztaty grup regionalnych IMPA Polska zakończyły się podpisaniem przez obecnych Manifestu działania Grup Regionalnych. Powstał dokument zawierający to, co dla członków i sympatyków stowarzyszenia jest ważne, co cenią i jakimi wartościami się kierują. Powstał dokument, który mógłby być wzorem dla każdego stowarzyszenia, każdej grupy realizującej wspólne cele. Czytaj dalej

Promocja miejsca poprzez budowanie wizerunku

Niedawno odwiedziliśmy Berliński Ogród Zoologiczny, aby zobaczyć rzadkie zwierzęta – pandy wielkie. Mieliśmy to szczęście, że byliśmy w okolicach tego miasta, równocześnie dwa miesiące wcześniej sprowadzono tutaj pierwszych dwóch przedstawicieli tego gatunku. Nie musieliśmy więc szukać w innych częściach Europy ogrodu zoologicznego, gdzie znajdują się te zwierzęta, a jest to bardzo rzadkie. Czytaj dalej

Metodyki zarządzania projektami – PRINCE2 ma się dobrze

Od jakiegoś czasu toczą się dyskusje na temat różnych metodyk zarządzania projekami, nad różnym podejściem do samego zarządzania projektami. Czy ma to być zarządzanie tradycyjne, czy może zwinne podejście do projektu. Coraz częściej pojawiają się rozwiązania łączące obydwa podejścia, wystarczy wspomnieć o AgilePM, PRINCE2 Agile czy PMI-ACP. Czy oznacza to, że najbardziej tradycyjne metodyki – IPMA, PMI czy PRINCE2 są skazane na zapomnienie? Czytaj dalej