Promocja miejsca poprzez budowanie wizerunku

Niedawno odwiedziliśmy Berliński Ogród Zoologiczny, aby zobaczyć rzadkie zwierzęta – pandy wielkie. Mieliśmy to szczęście, że byliśmy w okolicach tego miasta, równocześnie dwa miesiące wcześniej sprowadzono tutaj pierwszych dwóch przedstawicieli tego gatunku. Nie musieliśmy więc szukać w innych częściach Europy ogrodu zoologicznego, gdzie znajdują się te zwierzęta, a jest to bardzo rzadkie. Czytaj dalej

Metodyki zarządzania projektami – PRINCE2 ma się dobrze

Od jakiegoś czasu toczą się dyskusje na temat różnych metodyk zarządzania projekami, nad różnym podejściem do samego zarządzania projektami. Czy ma to być zarządzanie tradycyjne, czy może zwinne podejście do projektu. Coraz częściej pojawiają się rozwiązania łączące obydwa podejścia, wystarczy wspomnieć o AgilePM, PRINCE2 Agile czy PMI-ACP. Czy oznacza to, że najbardziej tradycyjne metodyki – IPMA, PMI czy PRINCE2 są skazane na zapomnienie? Czytaj dalej

Wiarygodność danych statystycznych

Bardzo często analizy czy badania, które wykonujemy, popieramy danymi statystycznymi. Jest to coś naturalnego, coś oczywistego, że z tych danych korzystamy. Analiza desk research jest podstawową częścią każdego opracowania analitycznego. Jest ona często podstawą uzasadnienia, dlaczego zadajemy te, a nie inne pytania, uzasadnienia konkretnego kierunku badawczego. Pracując na danych trzeba jednak mieć świadomość, jakie są to dane. Czytaj dalej

Skuteczny plan komunikacji

Najważniejszym wyzwaniem stojącym przed każdym kierownikiem projektu jest stworzenie skutecznego modelu komunikacji z otoczeniem projektu, zarówno tym wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jest to wyzwanie z dwóch powodów – z jednej strony bo do końca nie wiemy z kim będziemy musieli się komunikować, z drugiej strony bo teoretycznie jest to element zarządzania projektem, który często wykonujemy automatycznie. Czytaj dalej